gezonde en groene leerplek

Wij als MOS-school doen onze uiterste best om bewust om te gaan met het milieu.  We hebben aandacht voor het milieu, de mobiliteit en het energieverbruik. We leren dit onze kinderen vanaf jonge leeftijd aan. Denk maar aan juist sorteren, afval opruimen in de schoolomgeving, de afvalberg verminderen, de speelplaats netjes houden,…

Onze groene schoolomgeving dient als aantrekkelijke speelplek voor onze leerlingen: een uitdagende leerplek en/of een oase van rust.

We zetten in op gezondheid en sport. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom motiveren we onze kinderen en de ouders om gezond te eten en zetten we in op extra beweging.

We besteden in onze school ook veel aandacht aan veilig verkeer. We leren de kinderen op een veilige en vaardige manier een weg te zoeken in het steeds drukker wordende verkeer.