Visie

Onze schoolvisie is opgebouwd rond 4 pijlers:

welbevinden en betrokkenheid
Welbevinden en betrokkenheid
respect en verdraagzaamheid
respect en verdraagzaamheid
toegankelijkheid
toegankelijkheid
groene en gezonde leerplek
groene en gezonde leerplek