Visie

pesten

Respect en verdraagzaamheid

We hechten veel belang aan respect en verdraagzaamheid. Hier werken we samen met de kinderen dagelijks aan. Via ons anti-pestbeleid streven naar een school waarin de kinderen respectvol en fijn met elkaar kunnen omgaan.

Groene school

Wij als MOS-school doen onze uiterste best om bewust om te gaan met het milieu. We leren onze kinderen dit vanaf jonge leeftijd aan. Denk maar aan juist sorteren, afval opruimen in de schoolomgeving, de afvalberg verminderen, de speelplaats netjes houden, …

4a. Ontdekkend leren (ontdektafel)

Ouders welkom

Onze ouderraad organiseert leuke evenementen. Op de klusjesdagen verwelkomen we helpende handen om samen onze school te verfraaien. Ook gedurende het schooljaar is de hulp van ouders meer dan welkom. Denk maar aan lees(groot)ouders, zwemouders, begeleiding bij uitstappen, voorleesmomenten, …

Ontdekkend leren

Door zelf dingen te ontdekken, leren de kinderen enorm veel. Daarom streven we ernaar om geregeld kansen aan te bieden om zelf dingen te doen, zelf te ontdekken.

Samen leren

Onze leerlingen worden gestimuleerd om samen te leren en van elkaar te leren. Zo wordt er regelmatig klasdoorbrekend gewerkt. Ook ontfermen onze oudere leerlingen zich over de jongere kinderen. De kinderen van het vierde helpen geregeld bij de kleuters. Het vijfde leerjaar is meter en peter van de leerlingen van het eerste leerjaar. Onze leesmakkers van het zesde leerjaar lezen samen met de kinderen van het tweede leerjaar.

Veilig verkeer

We besteden in onze school veel aandacht aan veilig verkeer. We leren de kinderen op veilige en vaardige manier een weg te zoeken in het steeds drukker wordende verkeer. Zo organiseren we jaarlijks een strapdag. De kinderen komen dan stappen en trappend naar school. We werken samen met de kinderen aan fietsvaardigheid. Ook veilig wandelen in het verkeer komt regelmatig aan bod.

7. Talenten ontdekken (koor)

Talenten ontdekken

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich volledig kan ontwikkelen, naar zijn eigen talenten. Daarom bieden we verschillende activiteiten aan, waar de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. In de klassen werken we rond de verschillende muzische domeinen. Ook andere vaardigheden komen ruimschoots aan bod. Denk maar aan techniek, wetenschappen, verschillende talen, rekenen, … In ons schoolkoor kunnen de kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar (indien gewenst) wekelijks hun zangtalent tonen, onder leiding van meester Vincent en juf Cindy.

Leerlingen hebben inspraak

De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar krijgen de kans om toe te treden tot de leerlingenraad. Hier hebben ze de kans om ideeën vanuit alle leerjaren aan te kaarten bij de leerkrachten en directie. De leerlingen van de leerlingenraad hebben zo al zelf een schoolbib opgericht. Ook andere initiatieven worden aangemoedigd.

Ook buiten de leerlingenraad krijgen kinderen inspraak. Zo krijgen de kleuters al inspraak in het uitwerken van de thema’s die aan bod komen in de klas.