Schoolteam

Sarah Cordon - directie
juf Whitney - beleidsondersteuner
juf Sally - zorgcoördinator - aanvangsbegeleiding
juf Katia - zorgcoördinator
juf Greet - zorgcoördinator
Juf An - secretariaat
meester Jordy - secretariaat
juf Shari - lerarenplatform
juf Chrissy - 1K0-1A
juf Elfi - K0-1B
juf Eva- K2A
juf Kim - K2B
juf Gaby - K3A
juf Sally - K3B
juf Sally - 1A
juf Anke - 1B
juf Sara - 2A
juf Evi - 2B
juf Liana - 3A
juf Deborah - 3B
juf Kitty - 3B
meester Vincent - 4A
juf Ellen - 4B
juf Thalia - 4B en K3B
meester Lance - 5A
juf Nadya - 5B
juf Ina - 6A
juf Cindy - 6B
juf Ann - LBV (protestante godsdienst)
juf Jill - LBV (zedenleer)
juf Hatice - LBV (islam)
juf Veerle - Katholieke godsdienst
Meester Stijn - LO
juf Stefanie - LO
juf Greetje - kinderverzorster
juf Yana - kinderverzorgster