Schoolteam

juf Marika - directie
juf Katrien - zorgcoördinator
juf An - secretariaat
juf Ellen - secretariaat
juf Katia - zorg
juf Linda - zorg kleuters
juf Dominique - zorg kleuters
juf Fabienne - ICT
juf Elfi - 1K0
juf Chrissy - 1K1
juf Sally - 1K2
juf Julie - 1K3A
juf Jitske -1K3B
juf Kim - 2K0 + 2K1
juf Greet - 2K2
juf Gaby - 2K3
juf Sally - 1A
juf Britt - 1B
juf Sara - 2A
meester Vincent -2B
juf Liana - 3A
juf Deborah - 3B
juf Sally - 3B
juf Evi - 3C
juf Kitty - 4A
juf Ellen - 4B
meester Lance - 5A
juf Nadya - 5B
juf Ina - 6A
juf Cindy - 6B
juf Ann - LBV (protestante godsdienst)
juf Suzy - LBV (katholieke godsdienst)
juf Hatice - LBV (islam)
juf Stefanie - LO
meester Phil - LO
juf Eline - leraarplatform