Afwezigheden – afspraken

Afwezigheden

Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat het 5 wordt. Maar opgelet: ook kinderen die al lager onderwijs starten op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 worden, vallen onder de leerplicht, net als kleuters die nog een extra jaartje in de kleuterafdeling blijven.

Daarom moet elke afwezigheid, ook voor een halve dag, gewettigd worden.

Derhalve volgende afspraken:

  1. Indien uw kind afwezig zal zijn, verwittigt u de school bij aanvang van de lesdag. U telefoneert naar het secretariaat in de Jan Sanderslaan : 03 887 43 71. U kunt ook e-mailen naar school: secretariaat@hetklaverbos.be
  2. Als het kind terug naar school komt, geef je een afwezigheidsattest mee.
    • wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen zonder doktersbezoek: een ziektebriefje. Dit mag maximum vier keer per schooljaar. In  het begin van het schooljaar vindt u vier ziektebriefjes achteraan in het agenda.
    • voor ziekte langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en / of wanneer de vier ziektebriefjes op zijn, is een medisch attest nodig. Dit medisch attest kan afgeleverd zijn door een huisarts, een specialist, een psychiater of een tandarts.
    • van rechtswege gewettigd (begrafenis, huwelijk,…) : staven met een document (overlijdensbericht, uitnodiging…)
  3. Wanneer je kind te laat aankomt op school, vragen we je de reden te noteren in de agenda .

Al die documenten zullen worden bewaard op school en voorgelegd worden als een verificateur een controle komt uitvoeren op school. 

Na vijf halve dagen ongewettigde afwezigheden zijn we verplicht het CLB op de hoogte te brengen.