Respect en verdraagzaamheid

We hechten veel belang aan respect en verdraagzaamheid. Hier wordt in alle situaties door het hele team en alle leerlingen dagelijks aandacht aan besteed. We streven naar een school waarin de kinderen respectvol en fijn met elkaar kunnen omgaan.

Niemand staat er alleen voor! Samen kunnen we meer dan alleen. Elkaar helpen, samen  spelen, samen werken, samen leren, samen leven. We werken op een positieve manier samen door groepswerk, hoekenwerk, klasgesprekken, meters en peters…. Ook binnen het leerkrachtenteam wordt voor elkaar gezorgd door in te springen wanneer dit nodig is, raad te geven en te helpen waar het kan.

Leerlingen kunnen van elkaar leren en krijgen op die manier respect voor  zichzelf, elkaar en de wereld. We willen een leer- en leefomgeving creëren waar geborgenheid een basis vormt om tot ontplooiing te komen.

We laten kinderen groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige en creatieve jongeren. We begeleiden leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid, rekening houdend met éénieders eigenheid. Als zorgbrede school creëren we optimale  groeimogelijkheden, vertrekkend vanuit elk kind. Indien nodig worden er hulpmiddelen  aangereikt zodat elke leerling zoveel mogelijk de beoogde doelen kan bereiken.