Welbevinden en betrokkenheid

We trachten van onze school een ontmoetingsplaats te maken waar iedereen zich goed voelt. Als schoolteam willen we een plek creëren waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. Sleutelwoorden hierbij zijn: welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid en geborgenheid. Onze school wilt  een warme plek zijn waar iedereen zich veilig voelt en van  daaruit tot leren kan komen.

We benutten de competenties van de leerkrachten optimaal in onze dagelijkse werking. We hebben een geëngageerd, flexibel en krachtig team dat kwaliteitsvol onderwijs hoog in het vaandel voert. We bieden kwaliteitsvol onderwijs waar we belang hechten aan taal, rekenen, WO, creativiteit, ICT, leren leren en het socio-emotionele. Hiervoor kiezen we voor gevarieerde en actieve werkvormen.

Om het welbevinden te stimuleren bij de kinderen, werken we op maat van elk kind. We stimuleren onze kinderen om aan zelfsturing te doen.

Ontdekkend en explorerend leren: van daaruit start de ontwikkeling van het kind. Door zelf dingen uit te zoeken en te onderzoeken, leren de kinderen enorm veel. Daarom streven we ernaar om hen geregeld kansen aan te bieden om zelf dingen te ontdekken.

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich volledig kan ontwikkelen, vanuit zijn eigen talenten. Daarom bieden we verschillende activiteiten aan, waarbij de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Onze leerlingen worden gestimuleerd om samen én van elkaar te leren. Zo wordt er regelmatig klasdoorbrekend gewerkt en worden er leerjaaroverschrijdende activiteiten georganiseerd. Alsook ontfermen onze oudere leerlingen zich over de jongere kinderen.

De leerlingen van de 3de graad krijgen de kans om toe te treden tot de leerlingenraad. Hierdoor hebben ze de kans om ideeën vanuit alle leerjaren voor te leggen bij de leerkrachten en directie.

Ook buiten de leerlingenraad worden kinderen gehoord. Zo krijgen de kleuters bijvoorbeeld al inspraak in het uitwerken van de thema’s die aan bod komen in de klas.